Để lại bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz

Bài viết liên quan

Kết nối với Phát Minh Vượng

胡志明市辦公室

地址:胡志明市,第二郡,平安坊,陳腦街,40/18號
電話 : 028 -3740 7026 ~27; 傳真 : 028- 3740 7028
移動電話 : 0964 011 611
電子郵箱 : hcm@pmvs.com.vn
總經理 : 範明越 ; 手機0975.98.99.61

同奈辦公室

地址 : 同奈省,邊和市,平多坊,第一區,範文順街,27/1號.
電話 : 0251- 6512061 ; 8878166; 傳真: 0251-3815757
移動電話 : 0964 011 511
電子郵箱 : dongnai@pmvs.com.vn
分區長 : 阮進安 先生; 手機 : 0975.98.99.62

西寧辦公室

地址 : 西寧省,展鵬縣,安靜社,安福邑.
電話:0666 515 329 - 515 330 ;
電子郵箱 : tayninh@pmvs.com.vn
分區長 : 童德全 先生; 手機 : 0975.98.99.63

平陽辦公室

地址 : 平陽省,邊吉市,美福二貿易區,TC3路,J區,11號.
電話 : 0274-222 0481 ~ 0483 ; Fax: 0274-222 0484;
手機 : 0964 011 811
電子郵箱 : binhduong@pmvs.com.vn
分區長 : 范泰學 先生; 手機 : 0975.98.99.64